Ούζα Χίου

Συσκευασία 700ml  46% vol, Εξ αποστάξεως 100%, χωρίς προσθήκη ζάχαρης
15
Συσκευασία 700 ml  40% vol,  Εξ αποστάξεως 100%, χωρίς προσθήκη ζάχαρης
9.68
Συσκευασία 700 ml  38% vol, Εξ αποστάξεως 100%
-19%
12.3 10
Συσκευασία 700 ml   40% vol
-18%
13.3 11
Συσκευασία 700 ml  46% vol, Εξ αποστάξεως 100%
-14%
14.5 12.5
Συσκευασία 500ml  38% vol
-13%
10.8 9.5
Συσκευασία 700 ml  40% vol
11.5
Συσκευασία 700 ml   46% vol
-6%
17 16
Συσκευασία 700 ml   42% vol
-13%
16 14
Συσκευασίες 700 ml,  1.5 lt  39% vol
Από 10
Συσκευασία 700 ml   39% vol
-8%
13 12
Συσκευασία 700 ml   40% vol
13.5
Συσκευασία 1 lt , 0.5 lt   55% vol
Από 16.4
Συσκευασία 700 ml   38% vol
9.2
Συσκευασία 700 ml   38% vol
9.7
Συσκευασία 700ml  42% vol
20
Συσκευασία 700ml  38% vol
12.5