Ούζα Χίου

  • Ταξινόμηση
Συσκευασία 700 ml  40% vol,  Εξ αποστάξεως 100%, χωρίς προσθήκη ζάχαρης
10.2
Συσκευασία 700ml  46% vol, Εξ αποστάξεως 100%, χωρίς προσθήκη ζάχαρης
15.5
Συσκευασία 700 ml  38% vol, Εξ αποστάξεως 100%
12.8
Συσκευασία 700 ml   40% vol
13.8
Συσκευασία 700 ml  46% vol, Εξ αποστάξεως 100%
15
Συσκευασία 500ml  38% vol
11.3
Συσκευασία 700 ml  40% vol
12
Συσκευασία 700 ml   46% vol
17.5
Συσκευασία 700 ml   42% vol
16.5
Συσκευασίες 700 ml,  1.5 lt  39% vol
από 10
Συσκευασία 500ml 39% vol
9.2
Συσκευασία 700 ml   39% vol
13.5
Συσκευασία 700 ml   40% vol
14
Συσκευασία 1 lt , 0.5 lt   55% vol
από 16.4
Συσκευασία 700 ml   38% vol
9.7
Συσκευασία 700 ml   38% vol
10.2
Συσκευασία 700ml  42% vol
20.5
Συσκευασία 700ml  38% vol
13

Χριστουγεννιάτικα