Ούζο Χιώτικο Μονογιούδης

Βάρος 1.1 kg
Συσκευασία 700ml  42% vol
42% vol
     

Καλάθια δώρων