Ούζο Χιώτικο Μονογιούδης

» Ούζα Χίου

Βάρος 1.10 kg
Συσκευασία 700ml  42% vol
42% vol
20.5