Λικέρ Χίου

Συσκευασία 500ml 28% vol   Εξ αποστάξεως 100%
15.1
Συσκευασία 200ml 28% vol Eξ αποστάξεως 100%
7.2
Συσκευασία 700ml 28% vol Εξ αποστάξεως 100%
16.63

Συσκευασία 500ml 15% vol 

100% αυθεντικό μαστιχέλαιο

9.9

Συσκευασία 1.5 lt 15% vol

100% αυθεντικό μαστιχέλαιο

22
Συσκευασίες 200ml, 500ml, 700ml  26% vol  Εξ αποστάξεως 100%
Από 9.5
Συσκευασία 500 ml 26% vol
12.8
Συσκευασία 700 ml 30% vol
17.5
Συσκευασίες  200ml, 500 ml 26% vol
Από 5.7
Συσκευασίες 200ml, 500 ml 26% vol
Από 7.2
Συσκευασία 50ml 20%vol
3.5
Συσκευασία 500 ml 16% vol
9.2
Συσκευασία 500 ml 22% vol  Εξ αποστάξεως 100%
15.2
Συσκευασία 500 ml 22% vol Eξ αποστάξεως 100%
15.2
Συσκευασία 500 ml 25% vol  100% Εξ αποστάξεως
15.2
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 28% vol
12.3
Συσκευασία 500 ml 28% vol
12.3
Συσκευασία 500 ml 28% vol
12.3
Συσκευασία 500ml   26% vol
13.3
Συσκευασία 500ml  26% vol
12.3
Συσκευασία 500ml  26% vol
13.3