Λικέρ Χίου

Συσκευασίες 200 ml, 500 ml, 700 ml 28% vol
Από 7.3
Συσκευασία 500 ml 22% vol
15.2
Συσκευασία 1.5 lt 15% vol
Από 22
Συσκευασία 500 ml 26% vol
13
Συσκευασίες 200ml, 500ml 26% vol
Από 9.5
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 700 ml 30% vol
17.5
Συσκευασία 500 ml 28% vol
12.5
Συσκευασία 500 ml 28% vol
12.3
Συσκευασίες  200ml, 500 ml 26% vol
Από 5.7