Λικέρ Χίου

Συσκευασία 1.5 lt 15% vol
Από 22
Συσκευασίες 200ml, 500ml 26% vol
Από 9.5
Συσκευασία 500 ml 26% vol
13
Συσκευασία 700 ml 30% vol
17.5
Συσκευασίες  200ml, 500 ml 26% vol
Από 5.7
Συσκευασίες 200ml, 500 ml 26% vol
Από 7.2
Συσκευασία 500 ml 16% vol
9.05
Συσκευασία 1 lt 16% vol
14.75
Συσκευασία 1,5 lt 16% vol
21.45