Λικέρ Χίου

Συσκευασία 1.5 lt 15% vol
Από 22
Συσκευασίες 200ml, 500ml 26% vol
Από 9.5
Συσκευασία 500 ml 26% vol
13
Συσκευασία 700 ml 30% vol
17.5
Συσκευασίες  200ml, 500 ml 26% vol
Από 5.7
Συσκευασίες 200ml, 500 ml 26% vol
Από 7.2
Συσκευασία 500 ml 16% vol
9.05
Συσκευασία 500 ml 22% vol
15.2
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 26% vol
14.3
Συσκευασία 500 ml 28% vol
9
Συσκευασία 500 ml 28% vol
9
Συσκευασίες 200ml,  500 ml 16% vol
Από 5.7
Συσκευασία 200ml 16% vol
8.1
Συσκευασία 500ml 16% vol
9.05
Συσκευασία 500ml 16% vol
9.05