Τσίκλες Χιώτικες

Τσίκλα με μαστίχα ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
1.1
Τσίκλα με μαστίχα χωρίς ζάχαρη ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
1.1
Τσίκλα με μαστίχα χωρίς ζάχαρη ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
1.1
Τσίκλα με μαστίχα & τριαντάφυλλο χωρίς ζάχαρη ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
0.9
Τσίκλα με μαστίχα & λεμόνι χωρίς ζάχαρη ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
0.9
Τσίκλα με μαστίχα & δυόσμο χωρίς ζάχαρη EΛΜΑ, 10 κουφέτα
0.9
Τσίκλα με μαστίχα & κανέλα χωρίς ζάχαρη ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
1
Τσίκλα με μαστίχα & cappuccino χωρίς ζάχαρη ΕΛΜΑ, 10 κουφέτα
1
Τσικλα με μαστίχα χωρίς Ζάχαρη "εκ Χίου" 12 κουφέτα
1
Τσικλα μαστίχα παραδοσιακή "εκ Χίου" 12 κουφέτα
1
Τσίκλα με μαστίχα και κανέλα χωρίς Ζάχαρη "εκ Χίου"   12 κουφέτα
1
Τσίκλα με μαστίχα και λεμόνι χωρίς Ζάχαρη, 12 κουφέτα
1
Τσίκλα με μαστίχα και δυόσμο χωρίς Ζάχαρη, 12 κουφέτα
1