Μπράντυ Χίου

Συσκευασία 350ml  30% vol
7.3
Συσκευασία 700ml   30% vol
13.8