Μπράντυ Χίου

Συσκευασία 350ml  30% vol
7
Συσκευασία 700ml   30% vol
13.3