Τυροκομικά Χίου

Συσκευασίες από 330g έως 450g περίπου
6.7

Από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής

Βάρος 400g

8.5
Συσκευασίες από 350g έως 450g
7
Συσκευασία από 400g έως 600g
6.7
Ημίσκληρο τυρί σχάρας από γίδινο γάλα   400-460g
8
από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 400g-500g
7
από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 400g-500g
7
από παστεριωμένο γίδινο γάλα 400g-500g
8
Συσκευασία 550-600g περίπου
6
Ξηρή μυζήθρα ωριμασμένη για 6 μήνες  450 - 600g
10.5
Μαλακό επιτραπέζιο τυρί από γίδινο γάλα 450-500g
7.1
Από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 500g έως 600g
7.5
Ημίσκληρο τυρί άλμης από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 330g - 400g
5
Από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 350g έως 450g
5.5
από γίδινο γάλα κοπανιστή 300g
6
Κοπανιστή από γίδινο γάλα 500g
10