Κουλουράκια Χιώτικα

Κουλουράκια λαδιού "Τσιρδινάκια"  450g
4.6