Ούζο Χίου Γκιάλης

» Ούζα Χίου

Βάρος 1.15 kg
Συσκευασία 700ml  38% vol
13