Κοπανιστή “ΤΟ ΧΙΩΤΙΚΟ ΤΥΡΙ ΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΗ”

» Τυροκομικά Χίου

9.06.2017
Βάρος 0.48 kg
Συσκευασίες 300g, 500g
Συσκευασίες
1  300 γραμ. 7.50 €
Κοπανιστή “ΤΟ ΧΙΩΤΙΚΟ ΤΥΡΙ ΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΗ” Συσκευασίες 2 5oo γραμ. 11.00 €
Από 7.5