Κοπανιστό Χίου 500g- Χιώτικο τυρί του Τσοπάνη

» Τυροκομικά Χίου

9.06.2017
Βάρος 0.7 kg
Από παστεριωμένο 100% γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής
10