Αριούσιος-Οίνος Ερυθρός ξηρός (συλλεκτική εμφιάλωση 2009-2019)

» Κρασιά Χίου

Βάρος 2.40 kg
Συσκευασία 1,5 lt
νέο!
28.5