Ούζο Πιτσιλαδής

» Ούζα Μυτιλήνης- Σάμου

11.06.2017
Βάρος 1.20 kg
Συσκευασία 700 ml   40% vol, Εξ αποστάξεως 100%
Οικογενειακή συνταγή, μικρής παραγωγής, από 100% απόσταξη σπόρων γλυκανίσου και δημητριακών σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες με φωτιά από ξύλα ελιάς.
19