11.06.2017
Βάρος 1.20 kg
Συσκευασία 700 ml   39% vol
12.5