Συσκευασίες 125g, 250g, 380g
Παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού βύσσινο!
Συσκευασίες
Συσκευασία 125g 2.20 €
Συσκευασία 250g 4.40 €
Συσκευασία 380g 6.10 €
Από 2.2