Συσκευασίες 125g, 250g, 380g
Παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού βύσσινο!
Συσκευασίες
Συσκευασία 125g 1.70 €
Συσκευασία 250g 3.90 €
Συσκευασία 380g 5.60 €
Από 1.7