Γλυκό Τριαντάφυλλο

» Citrus γλυκά κουταλιού & μαρμελάδες

Συσκευασίες 125g, 250g, 380g
Παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού της Χίου τριαντάφυλλο!
Συσκευασίες
Συσκευασία 125g 2.70 €
Συσκευασία 250g 5.60 €
Συσκευασία 380g 8.20 €
Από 2.7