Μέλι Χίου-Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου

» Μέλι

10.06.2017
Βάρος 1.00 kg
Συσκευασίες 400g, 700 g

Αρωματικό μέλι από τη φύση της Μυροβόλου Χίου!

Προϊόν του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Χίου.

Συσκευασίες
Μέλι Χίου-Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου Συσκευασίες 400 g 9.40 €
700 g 13.90 €
Από 9.4