Μέλι Χίου-Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου

» Μέλι

10.06.2017
Βάρος 1.00 kg
Συσκευασίες 400g, 700 g

Αρωματικό μέλι από τη φύση της Μυροβόλου Χίου!

Προϊόν του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Χίου.

Συσκευασίες
Μέλι Χίου-Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου Συσκευασίες 400 g 8.30 €
700 g 12.20 €
Από 8.3