Μαστιχόνερο Χίου-Απαλαρίνα

Βάρος 1.3 kg
Συσκευασία 700ml
Αποσταγμένο νερό με εκχύλισμα μαστίχας Χίου.
7
Παραγγελία    
     

Καλάθια δώρων