Μαστιχόνερο Χίου-Απαλαρίνα

» Ανθόνερo-Ροδόνερo- Μαστιχόνερο

Βάρος 1.30 kg
Συσκευασία 700ml
Αποσταγμένο νερό με εκχύλισμα μαστίχας Χίου.
5.5