Ούζο Στουπάκη Καζανιστό 46% vol (Μαύρη ετικέτα)

» Ούζα Χίου

Βάρος 1.20 kg
Συσκευασία 700ml  46% vol
15