Τυρί φέτα Δ.Πυργούσης

» Τυροκομικά Χίου

Βάρος 0.8 kg
Συσκευασία 650-750g περίπου
-31%
7.6 5.3