Σκληρό τυρί άλμης Δ.Πυργούσης

Βάρος 0.75 kg
Από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 500g-700g

Καλάθια δώρων