Κοπανιστό - Τυροκομικά Τζίκας

» Τυροκομικά Χίου

Βάρος 0.67 kg

Από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής

Βάρος 400g

11.7