Κασεράκι Δ.Πυργούσης

» Τυροκομικά Χίου

Βάρος 0.44 kg
Από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 350g έως 450g
5.5