Γραβιεράκι -Χιώτικο τυρί του Τσοπάνη

» Τυροκομικά Χίου

Βάρος 0.45 kg
Γραβιεράκι Γεωργούλη 350-400g
6.9