Τσίπουρο παλαιωμένο Castelo

» Τσίπουρο

Βάρος 1.30 kg
Συσκευασία 700ml  40% vol
30