Τσίπουρο BENITO- Μονογιούδης

» Τσίπουρο

Βάρος 1.50 kg
Συσκευασία 700ml  40% vol
20.5