Μπράντυ Χίου- Le coq

» Μπράντυ Χίου

Βάρος 0.8 kg
Συσκευασία 350ml  30% vol
7.3