9.06.2017
Βάρος 0.7 kg
Συσκευασίες 450g, 950g
Παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού της Χίου βύσσινο!
Συσκευασίες
450 g 4.70 €
950 g 8.00 €
Από 4.7