Σαγανάκι -Δ.Πυργούσης

» Τυροκομικά Χίου

Βάρος 0.55 kg
από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 400g-500g
7