Κοπανιτό τυρί Δ.Πυργούσης

» Τυροκομικά Χίου

Βάρος 0.6 kg
Κοπανιστή από γίδινο γάλα 500g
10