Τυροκομικά

Συσκευασίες 300g, 500g
Από 7.5
Συσκευασίες από 350 g έως 450 g περίπου.
6.7
Από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 550g έως 590g
7.5
Ημίσκληρο τυρί άλμης από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 330g - 360g
5
Ξηρή μυζήθρα ωριμασμένη για 6 μήνες  450 - 600g
10.5
Μαλακό επιτραπέζιο τυρί από γίδινο γάλα 460-490g
7.1
Ημίσκληρο τυρί σχάρας από γίδινο γάλα   420-460g
8