Τυροκομικά

Συσκευασίες από 330g έως 450g περίπου
6.7
Συσκευασίες 300g, 500g
Από 7.5
Από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 500g έως 600g
7.5
Ημίσκληρο τυρί άλμης από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 330g - 400g
5
Ξηρή μυζήθρα ωριμασμένη για 6 μήνες  450 - 600g
10.5
Από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 350g έως 450g
5.5
Συσκευασία 650-750g περίπου
-31%
7.6 5.3