Τυροκομικά

Συσκευασίες από 350 g έως 450 g περίπου.
6.7
Συσκευασίες 300g, 500g
Από 7.5
Από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 550g έως 590g
7.5
Ημίσκληρο τυρί άλμης από γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 330g - 360g
5
Ξηρή μυζήθρα ωριμασμένη για 6 μήνες  450 - 600g
10.5
Από παστεριωμένο γίδινο γάλα ελευθέρας βοσκής 380g έως 420g
5.5