Κρίταμο-Τοπικό προϊόν της Χίου

» Τουρσιά

Βάρος 1.20 kg
Μεικτό βάρος 650g
7