Κρίταμο-Τοπικό προϊόν της Χίου

Βάρος 1.2 kg
καθαρό βάρος 350g- μεικτό βάρος 900g
     

Καλάθια δώρων