Ούζο Veto Μυτιλήνης σε αλουμίνιο

» Ούζα Μυτιλήνης- Σάμου

Βάρος 0.9 kg
Συσκευασία 700ml   42% vol
17.5