10.06.2017
Βάρος 1.00 kg
Συσκευασία 700 g
Μέλι από την φύση της Μυροβόλου Χίου
Συσκευασίες
400 g 400 g
700 g
Από 9.1 €