Συσκευασίες 125g, 250g, 380g
Παραδοσιακό γλυκό της Χίου του κουταλιού κυδώνι!
Συσκευασίες
Συσκευασία 125g 3.00 €
Συσκευασία 250g 5.70 €
Συσκευασία 380g 8.20 €
Από 3