Συσκευασίες 125g, 250g, 380g
Παραδοσιακό γλυκό της Χίου του κουταλιού κυδώνι!
Συσκευασίες
Συσκευασία 125g 2.50 €
Συσκευασία 250g 5.20 €
Συσκευασία 380g 7.70 €
Από 2.5