Ουζομεζές σε λάδι- Tσαπάλας

» Αλίπαστα Ψαρικά

Βάρος 0.45 kg
Συσκευασία 300g
Σε λάδι & πιπεριά, ένας εξαιρετικός ουζομεζές!
5.4